നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങള്‍ക്ക് വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്‌, കൂടാതെ നിങ്ങള്ക്ക് ഈ ബ്ലോഗില്‍ എന്തെങ്കിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം എങ്കില്‍ ഞങ്ങളെ ഈ ഇമെയില്‍ വഴി ബന്ധപ്പെടുക info.hinduismonline@gmail.com. നിങ്ങളുടെ പേരോട് കൂടി തന്നെ ഈ ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും.

Tuesday, September 8, 2009

ഓം നമോ ഗണപതേ

ഓം നമോ ഗണപതേ ആവിഘനമസ്തു:

ഗജാനനം ഭൂതഗണാദി സേവിതം
കപിത്ഥജംബൂഫല സാരഭക്ഷിതം
ഉമാസുതം ശോകവിനാശകാരണം
നമാമി വിഘ്നേശ്വര പാദപങ്കജംഈ ബ്ലോഗ് പവിത്രമായ ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ നിര്‍മിക്കപ്പെട്ടതാണു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളുംഞങ്ങള്‍ക്ക് വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്‌, നിങ്ങളുടെ സഹായസഹകരണങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

8 comments:

 1. All these Mantras are very useful I was searching of all these, thaks aloot...

  ReplyDelete
 2. this is my most favourite site.....purely devotional

  ReplyDelete
 3. Thanks for the gems like ekasloki.may all the stothras and manthras spread peace an dhappiness.A great place to get familiar with sanathana dharma too.... Loka samastha sukhino bhavanthu!!!!!!!!

  ReplyDelete
 4. thangaludey hardwork abhinathaneeyam thanne thangal anu yatharth sanadhana dharma kaathu sookshikunathu..thangalllku nalathey varuuu...

  ReplyDelete
 5. I like this blog very much. It is very usefull to me and all.

  ReplyDelete
 6. So much informative.............I could learn more about our culture
  .......

  ReplyDelete

Related Posts with Thumbnails