നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങള്‍ക്ക് വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്‌, കൂടാതെ നിങ്ങള്ക്ക് ഈ ബ്ലോഗില്‍ എന്തെങ്കിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം എങ്കില്‍ ഞങ്ങളെ ഈ ഇമെയില്‍ വഴി ബന്ധപ്പെടുക info.hinduismonline@gmail.com. നിങ്ങളുടെ പേരോട് കൂടി തന്നെ ഈ ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും.

Thursday, March 4, 2010

Manisha Panchakam


മനീഷ പഞ്ചാങ്കം ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യര്‍ എഴുതിയതാണ്. വാരാണസിയില്‍ വച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഗ്രന്ഥം രചിച്ചതെന്നു കരുതപ്പെടുന്നു.

maneesha-panchakam

1 comment:

There was an error in this gadget
Related Posts with Thumbnails