നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങള്‍ക്ക് വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്‌, കൂടാതെ നിങ്ങള്ക്ക് ഈ ബ്ലോഗില്‍ എന്തെങ്കിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം എങ്കില്‍ ഞങ്ങളെ ഈ ഇമെയില്‍ വഴി ബന്ധപ്പെടുക info.hinduismonline@gmail.com. നിങ്ങളുടെ പേരോട് കൂടി തന്നെ ഈ ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും.

Thursday, September 10, 2009

ആനകേറാ മല

ആനകേറാ മല

Download


ആല്‍ബം :
സംഗീതം : ദക്ഷിണാമൂര്‍ത്തി
രചന : റ്റി. കെ. ഭദ്രന്‍
പാടിയത്: കെ ജെ യേശുദാസ്


ആനകേറാ മല ആളുകേറാമല
അവിടെ വിരിഞ്ഞൊരു പൊന്താമര
പണ്ടവിടെ വിരിഞ്ഞൊരു പൊന്‍ താമര
അയ്യപ്പസ്വാമിതന്‍ പൊന്നമ്പല മല (2)
അയ്യപ്പന്മാരുടെ ദിവ്യമല-ശബരിമല

ആന കേറാമല....

മലകേറാന്‍ വന്നെത്തുന്നേ
മലയാളനാട്ടില്‍ നിന്നെത്തുന്നേ (2)
മറുനാട്ടില്‍ നിന്നും വന്നെത്തുന്നേ
മാലയുമിട്ടു ഭക്തന്മാര്‍
മണികണ്ഠ്സ്വാമിതന്‍ ഭക്തന്മാര്‍

ആനകേറാ മല...

മഴയെല്ലാം പെയ്തൊഴിയുന്നേ
മകരം മഞ്ഞു പൊഴിയുന്നേ
മതബന്ധങ്ങള്‍‍ അഴിയുന്നേ (2)
മനുഷ്യബന്ധം മുറുകുന്നേ
മണികണ്ഠശരണം മുഴങ്ങുന്നേ


ആനകേറാമല...

No comments:

Post a Comment

There was an error in this gadget
Related Posts with Thumbnails