നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങള്‍ക്ക് വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്‌, കൂടാതെ നിങ്ങള്ക്ക് ഈ ബ്ലോഗില്‍ എന്തെങ്കിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം എങ്കില്‍ ഞങ്ങളെ ഈ ഇമെയില്‍ വഴി ബന്ധപ്പെടുക info.hinduismonline@gmail.com. നിങ്ങളുടെ പേരോട് കൂടി തന്നെ ഈ ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും.

Saturday, December 19, 2009

വഴിപാടുകള്‍


ക്ഷേത്രത്തില്‍ വഴിപാടുകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിന്‍റെ ആവശ്യം

നമ്മുടെ മനസ്സ് ഈശ്വരന് അര്‍പ്പിക്കുന്നതിന്‍റെ പ്രതീകമായിട്ടാണ് നമ്മള്‍ വഴിപാടുകള്‍ നടത്തുന്നത്. അല്ലാതെ ഈശ്വരന് നമ്മളില്‍ നിന്ന് യാതൊന്നുംതന്നെ ആവശ്യമില്ല. പ്രപഞ്ചത്തിന്‍റെ നാഥനായിരിക്കുന്ന അവിടുത്തേക്ക്‌ എന്താണ് കുറവുള്ളത്? സൂര്യന് മെഴുകുതിരിയുടെ ആവശ്യമെന്ത്?
പൊതുവെ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സ് സ്വത്തിലും പണത്തിലുമാണ് ബന്ധിച്ചു കാണുന്നത്. അതിനാല്‍ പണം സമര്‍പ്പിക്കുമ്പോള്‍ മനസ്സ് സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനു തുല്യമാണ്. അതുപോലെ ഒരുവന് പാല്‍പ്പായസം ഇഷ്ടമാണെങ്കില്‍ അത് സമര്‍പ്പിക്കുനതും മനസ്സ് സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനെ തുല്യമാണ്. ഇങ്ങിനെ മനസ്സിനെ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ വസ്തുക്കളെ ഈശ്വരനു സമര്‍പ്പിക്കുകയാണ് വഴിപാടിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്.
പലപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സാധിച്ചു കിട്ടാനാണ്‌ ജനങ്ങള്‍ ക്ഷേത്രങ്ങളില്ച്ചെന്നു വഴിപാടുകള്‍ നടത്താറുള്ളത്. അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റെന്നല്ല. പക്ഷെ അപ്പോഴും മനസ്സില്‍ ഈശ്വരനല്ല പ്രാധാന്യം സാധിച്ചു കിട്ടാനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങള്‍ക്കാണ്. അവിടെ മനസ്സിന്‍റെ സമര്‍പ്പണം വരുന്നില്ല. ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെയാണ് വഴിപാടുനടത്തുന്നതെങ്കില്‍ അത് ഉത്തമം തന്നെ. ക്ഷേത്രത്തില്‍ പോയി കാര്യസാധ്യത്തിനുവേണ്ടി വഴിപാട് നടത്തി തിരിച്ചു പോയതുകൊണ്ടായില്ല. മക്കള്‍, അവിടെ കുറച്ചു നേരമെങ്കിലും ജപം, കീര്‍ത്തനം തുടങ്ങിയവ ചെയ്തു ഈശ്വര സ്മരണയില്‍ കഴിയണം.
മാതാ അമൃതാനന്ദമയി

Tuesday, December 1, 2009

Sharanam Vilikalസ്വാമിയേ ശരണമയ്യപ്പ,
ഹരിഹരസുതനേ ശരണമയ്യപ്പ,
കന്നിമൂല ഗണപതി ഭഗവാനേ ശരണമയ്യപ്പ,
ആരിയങ്കാവയ്യനെ ശരണമയ്യപ്പ,
ആപത് ബാന്ധവനേ ശരണമയ്യപ്പ,
അനാഥ രക്ഷകനേ ശരണമയ്യപ്പ,
ഏകാന്ത വാസനേ ശരണമയ്യപ്പ,
എരുമേലി ശാസ്താവേ ശരണമയ്യപ്പ,
കണ്കണ്ട ദൈവമേ ശരണമയ്യപ്പ,
കലിയുഗ വരദനേ ശരണമയ്യപ്പ,
ഓംകാര പരംപൊരുളേ ശരണമയ്യപ്പ,
ഇരുമുടി പ്രിയനേ ശരണമയ്യപ്പ,
ആനന്ദരൂപനേ ശരണമയ്യപ്പ,
ഭാസ്മാഭിഷേക പ്രിയനേ ശരണമയ്യപ്പ,
ശബരീ പീഠമേ ശരണമയ്യപ്പ,
അപ്പച്ചി മേടേ ശരണമയ്യപ്പ,
ഇപ്പച്ചി കുഴിയേ ശരണമയ്യപ്പ,
ശരംകുത്തിയാലേ ശരണമയ്യപ്പ,
ആശ്രിതവത്സലനേ ശരണമയ്യപ്പ,
അഭയ പ്രദായകനേ ശരണമയ്യപ്പ,
വീരനില്‍ വീരനേ ശരണമയ്യപ്പ,
പന്തള രാജകുമാരനേ ശരണമയ്യപ്പ,
വലിയാന വട്ടമേ ശരണമയ്യപ്പ,
അന്നദാന പ്രഭുവേ ശരണമയ്യപ്പ,
ആനന്ദ ദായകനേ ശരണമയ്യപ്പ,
വന്‍പുലി വാഹനേ ശരണമയ്യപ്പ,
നെയ്യഭിഷേക പ്രിയ നേ ശരണമയ്യപ്പ,
പായസാന്ന പ്രിയനേ ശരണമയ്യപ്പ,
വാവരിന്‍ തോഴനേ ശരണമയ്യപ്പ,
മഹിഷീ സംഹാരനേ ശരണമയ്യപ്പ,
ശത്രു സംഹാരനേ ശരണമയ്യപ്പ,
ഭഗവാനിന്‍ പൊന്നു പതിനെട്ടാം പടികളേ ശരണമയ്യപ്പ,
ഭഗവാനിന്‍ തിരു സന്നിധിയേ ശരണമയ്യപ്പ,
ഭസ്മക്കുളമേ ശരണമയ്യപ്പ,
സ്വാമിയുടെ പൊന്നമ്പലമേ ശരണമയ്യപ്പ,
സ്വാമിയുടെ ചുറ്റമ്പലമേ ശരണമയ്യപ്പ,
അഖിലാണ്‍ഡ കോടി ബ്രഹ്മാണ്‍ഡ നായകനേ ശരണമയ്യപ്പ,
മോഹിനീ സുതനേ ശരണമയ്യപ്പ,
വലിയ കടുത്ത സ്വാമിയേ ശരണമയ്യപ്പ,
ചെറിയ കടുത്ത സ്വാമിയേ ശരണമയ്യപ്പ,
മാളികപ്പുറത്തു ദേവിയെ ശരണമയ്യപ്പ,
ശബരി ഗിരീശനേ ശരണമയ്യപ്പ,
സകല കലാ വല്ലഭനേ ശരണമയ്യപ്പ,
കാരുണ്യ മൂര്‍ത്തിയേ ശരണമയ്യപ്പ,
കര്പൂര ജ്യോതിയേ ശരണമയ്യപ്പ,
ഹരിഹരസുതനാനന്ദചിത്തനയ്യനയ്യപ്പ സ്വാമിയെ.................ശരണമയ്യപ്പ.
സമസ്താപരാദങ്ങളും പൊറുക്കണേ അയ്യപ്പാ
Related Posts with Thumbnails