നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങള്‍ക്ക് വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്‌, കൂടാതെ നിങ്ങള്ക്ക് ഈ ബ്ലോഗില്‍ എന്തെങ്കിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം എങ്കില്‍ ഞങ്ങളെ ഈ ഇമെയില്‍ വഴി ബന്ധപ്പെടുക info.hinduismonline@gmail.com. നിങ്ങളുടെ പേരോട് കൂടി തന്നെ ഈ ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും.

Thursday, February 18, 2010

Lakshmi_stotras
Shree Lakshmi Sahasranama Stotram
Maha Lakshmi Chalisa
Maha Lakshmi Mantra
Lakshmi Aarti(The Hymn of Goddess Lakshmi)
sri lakshmi ashtothara
Devi Krit Lakshmi StotramAum jai Lakshmi arathi
Mantra Jaya Lakshmi
Sri Maha Lakshmi Chalisa
Sri Lakshmi Narasimha Karavalamba Stotra
Ashta Lakshmi Stotra
Lakshmi Ashtotharam
Lakshmi Ashtakam
Lakshmi ashtottaram(Sanskrit Sloka Mantra)
Bhagyada Lakshmi Baramma(MS Subbulakshmi- Madhyamavathi)
Shri Lakshmi-Vinayaka mantra
Maha Lakshmi Mantra
Lakshmi Pooja -Mahathmyam
Lakshmi Stotram
Lakshmi Dhyaan
Lakshmi Mantra 108 Times

2 comments:

  1. നമ്മള്‍ എന്താണ്‌ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിലെ തടസ്സം മാറ്റാനെ മന്ത്രം കൊണ്ട് കഴിയു അതിന് നല്ല സമയം വേണം.ബൈ,അരവിന്ദ്‌

    ReplyDelete

There was an error in this gadget
Related Posts with Thumbnails