നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങള്‍ക്ക് വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്‌, കൂടാതെ നിങ്ങള്ക്ക് ഈ ബ്ലോഗില്‍ എന്തെങ്കിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം എങ്കില്‍ ഞങ്ങളെ ഈ ഇമെയില്‍ വഴി ബന്ധപ്പെടുക info.hinduismonline@gmail.com. നിങ്ങളുടെ പേരോട് കൂടി തന്നെ ഈ ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും.

Wednesday, April 21, 2010

Durga_Japa_Mantra

ദുര്‍ഗ്ഗാധ്യാനം
ദുര്‍ഗ്ഗാം ധ്യായതു ദുര്‍ഗ്ഗതിപ്രശമനീം
ദുര്‍വ്വാദളശ്യാമളാം
ചന്ദ്രാര്‍ദ്ധോജ്ജ്വാല ശേഖരാം ത്രിനയനാ-
മാപീതവാസോവസം

ചക്രം ശംഖമിഷും ധനുശ്ച ദധതീം
കോദണ്ഡബാണാംശയോ-
ര്മ്മുദ്രേ വാ ഭയകാമദേ സകടിബ-
ന്ധാഭീഷ്ടദാം വാ നയോ:.

ശ്രീ നാരദ ഋഷി:
ഗായത്രീഛന്ദ:
ശ്രീദുര്‍ഗ്ഗാ ദേവതാ

ഓം ഹ്രീം ദും ദുര്‍ഗ്ഗായൈ നമ:

3 comments:

 1. MS Jishnu NamboothiriThursday, October 14, 2010

  സുഹൃത്തേ ( ഓം ഡും ദുര്‍ഗ്ഗായൈ നമ:) അല്ല..ഓം ദും ദുര്‍ഗ്ഗായൈ നമ: എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത്

  ReplyDelete
 2. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 3. thanks for your valuable comments

  ReplyDelete

Related Posts with Thumbnails