നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങള്‍ക്ക് വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്‌, കൂടാതെ നിങ്ങള്ക്ക് ഈ ബ്ലോഗില്‍ എന്തെങ്കിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം എങ്കില്‍ ഞങ്ങളെ ഈ ഇമെയില്‍ വഴി ബന്ധപ്പെടുക info.hinduismonline@gmail.com. നിങ്ങളുടെ പേരോട് കൂടി തന്നെ ഈ ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും.

Monday, April 19, 2010

Information1
സുഖപ്രസവത്തിനായി ഗര്‍ഭിണികള്‍ ജപിക്കേണ്ട മന്ത്രം:-
യാ ദേവി സര്‍വ ഭൂതേഷു
മാതൃരൂപേണ സംസ്ഥിതാ
നമസ്തസ്യൈ നമസ്തസ്യൈ
നമസ്തസ്യൈ നമോ നമ:

മുപ്പത്തി മുക്കോടി ദേവന്മാര്‍:-
8 വസുക്കള്‍,11 രുദ്രന്‍മാര്‍,12 സൂര്യന്മാര്‍,2 അശ്വനിദേവന്മാര്‍ എന്നിങ്ങനെ ആകെ 33. ഇവരെയാണ് മുപ്പത്തി മുക്കോടി ദേവന്മാര്‍ എന്ന് പറയുന്നത്.

മുരുകനെ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുമ്പോള്‍ ചൊല്ലേണ്ട മന്ത്രം:-
ഓം ശരവണ ഭവ: എന്ന ഷഡാക്ഷരമന്ത്രം ജപിക്കുക.

മുക്തിയേകുന്ന നഗരങ്ങള്‍:-
അയോധ്യ, മഥുര, മായാപുരി, കാശി, അവന്തി, ദ്വാരക എന്നീ ഏഴു നഗരങ്ങള്‍.

ബലി കര്‍മങ്ങളില്‍ ജംബുദ്വീപേ ഭാരതഖണ്ഡേ എന്ന് പറയുന്നത്:-
പുരാതനകാല ഭാരതത്തിലെ അറിവ് അനുസരിച്ചു ലോകത്തെ ഏഴു ദ്വീപുകളാക്കി തിരിച്ചതില്‍ ജംബുദ്വീപ് ഏഷ്യയാണ്. മറ്റുള്ളവ പ്ലക്ഷദ്വീപം (തെക്കേ അമേരിക്ക), പുഷ്കരദ്വീപം (വടക്കെ അമേരിക്ക), ക്രൌഞ്ചദ്വീപം (ആഫ്രിക്ക), ശാകദ്വീപം (യുറോപ്), ശാല്‍മലദ്വീപം (ആസ്ട്രേലിയ), കുശദ്വീപം (ഓഷ്യാന).

ധ്യാനവൃക്ഷം:-
നെല്ലിമരം, അത്തിമരം ഇവയുടെ ചുവട്ടിലിരുന്നു ധ്യാനം ചെയ്യുന്നത് വളരെ സവിശേഷമാണ്. പെട്ടെന്ന് സിദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നു.

1 comment:

  1. om ennal ekam ennanu. ennal om ennathinu 3 namangal und 1 ganapathi bakki 2 ennam enthanu?

    ReplyDelete

Related Posts with Thumbnails