നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങള്‍ക്ക് വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്‌, കൂടാതെ നിങ്ങള്ക്ക് ഈ ബ്ലോഗില്‍ എന്തെങ്കിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം എങ്കില്‍ ഞങ്ങളെ ഈ ഇമെയില്‍ വഴി ബന്ധപ്പെടുക info.hinduismonline@gmail.com. നിങ്ങളുടെ പേരോട് കൂടി തന്നെ ഈ ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും.

Friday, October 2, 2009

വിദ്യലഭിക്കാന്‍
വിദ്യലഭിക്കാന്‍
കുട്ടികളുടെ പഠനശേഷി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാന്‍ ഈ മന്ത്രം 16 തവണ ചൊല്ലുക. രാവിലെ 5 മണിക്ക് മുന്‍പ്‌ കുളിച്ച് ശുദ്ധ വസ്ത്രം ധരിച്ച് അര്‍ത്ഥ മറിഞ്ഞു ഈ മന്ത്രം ചൊല്ലുക.

ഓം പാവകാ ന: സരസ്വതീ
വാജേ ഭീര്‍ വാജിനീവതീ.
യജ്ഞം വഷ്ടു ധിയാവസു:


സരസ്വതിയുടെ ആരാധന കൊണ്ടു എന്‍റെ ബുദ്ധി പവിത്രമാകട്ടെ. എന്‍റെ എല്ലാ അറിവില്ലയ്മകളും അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ദുഖങ്ങളും ഇല്ലാതാകട്ടെ. അറിവു കൊണ്ടു അന്നം സമ്പാദിക്കാന്‍ കെല്പ്പുള്ളവനായിത്തീരട്ടെ. ജോലി എടുത്ത്‌ പണമുണ്ടാക്കാനുള്ള ശേഷിയുണ്ടാകട്ടെ.

1 comment:

  1. I would like to get jagannathashtagam both lyrics & mp3

    ReplyDelete

There was an error in this gadget
Related Posts with Thumbnails