നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങള്‍ക്ക് വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്‌, കൂടാതെ നിങ്ങള്ക്ക് ഈ ബ്ലോഗില്‍ എന്തെങ്കിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം എങ്കില്‍ ഞങ്ങളെ ഈ ഇമെയില്‍ വഴി ബന്ധപ്പെടുക info.hinduismonline@gmail.com. നിങ്ങളുടെ പേരോട് കൂടി തന്നെ ഈ ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും.

Tuesday, April 6, 2010

Vigrahaവീട്ടിലായാലും ക്ഷേത്രത്തിലായാലും വിഗ്രഹപൂജ നടത്തുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില പൂജാ വിധികളുണ്ട്.ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെയുള്ള ഈശ്വരാര്‍പ്പണമാണ്‌ വേണ്ടതെങ്കിലും ലൗകിക ജീവിതത്തില്‍ ഭൗതികമായ ഉയര്‍ച്ചയും നിഷ്കളങ്കനായ ഭക്തന്‌ ദൈവം അനുഗ്രഹമായി ചൊരിയുമെന്നാണ്‌ ആചാര്യമതം.

ആവാഹനം- ഈശ്വരനെ ക്ഷണിക്കുക.
ആസനം- ഇരിപ്പിടം നല്‍കുക.
പാദ്യം- തൃപ്പാദങ്ങള്‍ കഴുകുക.
അര്‍ഘ്യം- അര്‍പ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ജലം.
ആചമനം- കുടിക്കാന്‍ ജലം നല്‍കുക.
മധുവര്‍ഗ്ഗം- പാല്‍, തേന്‍ തുടങ്ങിയവ നല്‍കുക.
സ്നാനം- നീരാട്ട്
വസ്ത്രം- വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കുക.
യജ്ഞോപവീതം- പൂണൂല് ധരിപ്പിക്കുക.
ഗന്ധം- വാസന ദ്രവ്യങ്ങള്‍, ചന്ദനം, കുങ്കുമം ചാര്‍ത്തുക.
പുഷ്പം- പൂചൂടുക.
ധൂമം- സംബ്രാണി തുടങ്ങിയവ കത്തിക്കുക.
ദീപം- വിളക്ക് തെളിയിക്കുക.
നൈവേദ്യം- പ്രസാദ നിവേദനം.
താംബൂലം- വെറ്റയും പാക്കും നല്‍കുക.
നീരഞ്ജനം- നാളികേര ആരതി.

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails