നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങള്‍ക്ക് വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്‌, കൂടാതെ നിങ്ങള്ക്ക് ഈ ബ്ലോഗില്‍ എന്തെങ്കിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം എങ്കില്‍ ഞങ്ങളെ ഈ ഇമെയില്‍ വഴി ബന്ധപ്പെടുക info.hinduismonline@gmail.com. നിങ്ങളുടെ പേരോട് കൂടി തന്നെ ഈ ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും.

Tuesday, February 16, 2010

Suprabhatham-Songs


അതിരാവിലെ ഭഗവാനെ ഉണര്‍ത്താനുള്ള ഗാനങ്ങളാണ് ഇവ. ഒരുപാട് ദൈവങ്ങള്‍ക്ക് വേറെ വേറെ സുപ്രഭാതം ഗാനങ്ങള്‍ ഉണ്ട്, എങ്കിലും വെങ്കിടേശ്വര സുപ്രഭാതമാണ് ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ളത്. ഇത് തിരുപ്പതിയിലെ വെങ്കിടേശ്വര ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണ്. സുബലക്ഷ്മി ആലപിച്ച ഗാനങ്ങള്‍ വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ്.


വെങ്കിടേശ്വര സുപ്രഭാതം

കേള്‍ക്കുകസ്വന്തമാക്കുക

download Pictures, Images and Photos


അയ്യപ്പ സുപ്രഭാതം

കേള്‍ക്കുകസ്വന്തമാക്കുക

download Pictures, Images and Photos


രാജേശ്വരി സുപ്രഭാതം

കേള്‍ക്കുകസ്വന്തമാക്കുക

download Pictures, Images and Photos

1 comment:

There was an error in this gadget
Related Posts with Thumbnails