നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങള്‍ക്ക് വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്‌, കൂടാതെ നിങ്ങള്ക്ക് ഈ ബ്ലോഗില്‍ എന്തെങ്കിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം എങ്കില്‍ ഞങ്ങളെ ഈ ഇമെയില്‍ വഴി ബന്ധപ്പെടുക info.hinduismonline@gmail.com. നിങ്ങളുടെ പേരോട് കൂടി തന്നെ ഈ ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും.

Tuesday, February 23, 2010

Sri Ramana Maharshi
ശ്രീ രമണ മഹര്‍ഷിയുടെ വചനങ്ങള്‍

Sri Ramana Maharshi Who Am I
രമണ മഹര്‍ഷി (December 30, 1879 – April 14, 1950), തമിഴ് ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. പതിനാറു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ അദ്ദേഹം വീടുവിട്ടു തിരുവണ്ണാമലയ് എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി.
അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ശിഷ്ട ജീവിതം അവിടെയായിരുന്നു.
രമണാശ്രമം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരുവണ്ണാമലയ് എന്നാ സ്ഥലത്താണ്.

No comments:

Post a Comment

There was an error in this gadget
Related Posts with Thumbnails