നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങള്‍ക്ക് വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്‌, കൂടാതെ നിങ്ങള്ക്ക് ഈ ബ്ലോഗില്‍ എന്തെങ്കിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം എങ്കില്‍ ഞങ്ങളെ ഈ ഇമെയില്‍ വഴി ബന്ധപ്പെടുക info.hinduismonline@gmail.com. നിങ്ങളുടെ പേരോട് കൂടി തന്നെ ഈ ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും.

Thursday, March 11, 2010

Devi songs
Amme Narayana Devi Narayana.mp3
MookambikeDevi.mp3
PaaramekkaavilKudikollum.mp3
HimagiriThanaye.mp3
Aattukalamma.mp3
Amme Narayana Devi Narayana.mp3
anjana silayil - devigeetham.mp3
Devi_Kripa_Attukalil_Vanarulum.Mp3
Mahishasuramardhini.mp3
Pavizhamalli_amme narayana.mp3
Pavizhamalli_bhajanam avasana.mp3
Pavizhamalli_Chottanikkarayilea.mp3
Pavizhamalli_Dwada sakshari .mp3
Pavizhamalli_Oru yugam thozhthalum.mp3
Pavizhamalli_Orunullu kumkumam.mp3
Pavizhamalli_Panchaboothangalea.mp3
Pavizhamalli_Surya kaladiydea.mp3
unaru_unaru_lalithambikaye.mp3

2 comments:

  1. Can anyone please post the Malayalam sandyanamam lyrics on this blog?

    ReplyDelete
  2. Can anyone please post the Malayalam sandyanamam lyrics on this blog?

    ReplyDelete

Related Posts with Thumbnails