നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങള്‍ക്ക് വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്‌, കൂടാതെ നിങ്ങള്ക്ക് ഈ ബ്ലോഗില്‍ എന്തെങ്കിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം എങ്കില്‍ ഞങ്ങളെ ഈ ഇമെയില്‍ വഴി ബന്ധപ്പെടുക info.hinduismonline@gmail.com. നിങ്ങളുടെ പേരോട് കൂടി തന്നെ ഈ ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും.

Thursday, March 11, 2010

Devi songs
Amme Narayana Devi Narayana.mp3
MookambikeDevi.mp3
PaaramekkaavilKudikollum.mp3
HimagiriThanaye.mp3
Aattukalamma.mp3
Amme Narayana Devi Narayana.mp3
anjana silayil - devigeetham.mp3
Devi_Kripa_Attukalil_Vanarulum.Mp3
Mahishasuramardhini.mp3
Pavizhamalli_amme narayana.mp3
Pavizhamalli_bhajanam avasana.mp3
Pavizhamalli_Chottanikkarayilea.mp3
Pavizhamalli_Dwada sakshari .mp3
Pavizhamalli_Oru yugam thozhthalum.mp3
Pavizhamalli_Orunullu kumkumam.mp3
Pavizhamalli_Panchaboothangalea.mp3
Pavizhamalli_Surya kaladiydea.mp3
unaru_unaru_lalithambikaye.mp3

2 comments:

  1. Can anyone please post the Malayalam sandyanamam lyrics on this blog?

    ReplyDelete
  2. Can anyone please post the Malayalam sandyanamam lyrics on this blog?

    ReplyDelete

There was an error in this gadget
Related Posts with Thumbnails