നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങള്‍ക്ക് വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്‌, കൂടാതെ നിങ്ങള്ക്ക് ഈ ബ്ലോഗില്‍ എന്തെങ്കിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം എങ്കില്‍ ഞങ്ങളെ ഈ ഇമെയില്‍ വഴി ബന്ധപ്പെടുക info.hinduismonline@gmail.com. നിങ്ങളുടെ പേരോട് കൂടി തന്നെ ഈ ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും.

Saturday, November 28, 2009

home

ഭക്തിഗാനങ്ങള്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ ശബരിമല കൂടുതല്‍


പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ പതിനെട്ടു മലനിരകള്‍ക്കിടയില്‍ ശബരിമല സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഇവിടെയാണ്‌ ശ്രീധര്‍മശാസ്താ ക്ഷേത്രം. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഭക്തര്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുന്ന ആരാധനാലയങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് ഈ അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രം.

അയ്യപ്പനെ ഹരിഹരാത്മജനാണ് അയ്യപ്പന്‍. 'ഹരി' വിഷ്ണുവും 'ഹരന്‍' ശിവനുമാണ്. ഇവരണ്ടും ഈശ്വര ഗുണങ്ങളാണ്, ഈ ഗുണങ്ങള്‍ ചേര്ന്നു ഉണ്ടായതാണ് ശ്രീ ധര്‍മശാസ്താവ്. ശബരിമലയിലെ അഗ്നികുണ്ഡം വേദങ്ങളിലെ അഗ്നിഹോത്രമാണ്. അയ്യപ്പന്‍റെ മുദ്രയായ ചിന്മുദ്ര പെരുവിരലും ചൂണ്ടു വിരലും ചേര്‍ന്നതാണ്. പെരുവിരല്‍ 'ഞാന്‍' ആണ് ചൂണ്ടുവിരല്‍ നീയും. ആ ഞാന്‍ നീ തന്നെ എന്നതിനെയാണ് ചിന്മുദ്ര സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ശബരിമലയില്‍ കാണുന്ന 'തത്വമസി' എന്ന വാക്കിന്റെ അര്‍ത്ഥവും അതുതന്നെ. 'തത്വമസി' എന്നപദം ചാന്ദോഗ്യ ഉപനിഷത്തിലെതാണ്.

ശബരിമലയിലെ പതിനെട്ടാം പടി അവിടെയുള്ള പതിനെട്ടു മലകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയാറുണ്ട്. കൂടാതെ വേറെയും വാദഗതികളുണ്ട്. അതായത് അഞ്ച് പടികള്‍ അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
എട്ടു പടികള്‍ എട്ടു രാഗങ്ങളെയും, മൂന്ന് പടികള്‍ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളെയും, ഒരു പടി അവിദ്യയേയും അവസാനത്തേത് വിദ്യയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അയ്യപ്പന്‍റെ പതിനെട്ടു പടികള്‍ ഋഗ്വേദം, യുജുര്‍വേദം, സാമവേദം, അഥര്‍വവേദം, എന്നീ നാല് വേദങ്ങളും ശിക്ഷ, കല്പം, വ്യാകരണം, നിരുക്തം, ഛന്ദസ്സ് എന്നിങ്ങനെ വേദംഗങ്ങള്‍ ആരും. സംഖ്യം, വൈശേഷികം , ന്യായം, യോഗം, മീമാംസ, വേദാന്തം എന്നീ ഉപന്ഗങ്ങളും. ആയുര്‍വേദം, ധനുര്‍വേദം എന്നീ ഉപവേടങ്ങളും ചേര്‍ന്നാല്‍ പതിനെട്ടു. ഇവ പതിനെട്ടു പടികളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.

ശബരിമലയിലെ പ്രധാന വഴിപാടുകള്‍
പായസ നിവേദ്യം, വെള്ള നിവേദ്യം, ത്രിമധുരം, പഞ്ചാമൃതം, അപ്പം, ഇളനീര്‍, താംബൂലം, നെയ്യഭിഷേകം, നെയ്‌വിളക്ക്, കര്‍പ്പൂരദീപം, പുഷ്പാഞ്ജലി, ചന്ദനം ചാര്‍ത്തല്‍, പനിനീര്‍ അഭിഷേകം.

പ്രധാന കാണിക്കകള്‍
കൂടാതെ ലോഹപ്രതിമകള്‍, പട്ട്, നാണയം, രത്നം

രത്നഹാരം, കനകഹാരം, പുഷ്പഹാരം എന്നിവ വിഗ്രഹത്തില്‍ ചാര്‍ത്താം. ശയനപ്രദിക്ഷിണവും സ്തുതിഗാനാലാപവും വെടിവഴിപാടുകളും അയ്യപ്പന് പ്രിയങ്കരങ്ങളാണ്.

Guruvayoorappan-Scraps-3


Click Inside The Box And Copy

Click Inside The Box And Copy

Click Inside The Box And Copy

Click Inside The Box And Copy

Friday, November 27, 2009

Guruvayoorappan-Scraps-2


Click Inside The Box And Copy

Click Inside The Box And Copy

Click Inside The Box And Copy

Click Inside The Box And Copy

Guruvayoorappan-Scraps-1


Click Inside The Box And Copy

Click Inside The Box And Copy

Click Inside The Box And Copy

Click Inside The Box And Copy

Guruvayoorappan-Scraps


Click Inside The Box And Copy

Click Inside The Box And Copy

Click Inside The Box And Copy

Click Inside The Box And Copy

Shiva-Songs

Ganga Theertham

Bhasmam Ittoru.mp3
Dakshinakashiyam.mp3
Ettudikpalarum.mp3
Indukaladhara.mp3
Irukara Thottale.mp3
Nadam Kelkkuvan.mp3
Nrithya Durgadi.mp3
Prabhathamay.mp3
Sivameki.mp3
Sreekanteswara.mp3
Talithorum.mp3
Thiru Vaikkathappane.mp3
Tirunakkara Thevare.mp3
Tripongotta.mp3
Vadakkumnatha.mp3
Wrishinagakulathappa.mp3Other Songs

BrahmaMohoorthathin.mp3
VadakkumNadhanu.mp3
.mp3
.mp3
SreeMahadevo.mp3
ashttipolum.mp3
Dashina Kasiyam.MP3
Prabhathamai.MP3
Thiru Vaikattappane.MP3
Tirunakkara Thevare.MP3

panchabhutas

പഞ്ചഭൂതങ്ങള്‍
പഞ്ചാക്ഷര മന്ത്രം


പഞ്ചഭൂത നക്ഷത്രം

പൃദ്ധ്വി : അശ്വതി, ഭരണി, കാര്‍ത്തിക, രോഹിണി, മകയിരം.
ജലം : തിരുവാതിര, പുണര്‍തം, പൂയം, ആയില്യം, മകം, പൂരം.
അഗ്നി : ഉത്രം, അത്തം, ചിത്തിര, ചോതി, വിശാഖം, അനിഴം.
വായു : കേട്ട, മൂലം, പൂരാടം, ഉത്രാടം, തിരുവോണം.
ആകാശം : അവിട്ടം, ചതയം, പൂരുരുട്ടാതി, ഉത്രട്ടാതി, രേവതി.പഞ്ചഭൂത നിറം

പൃദ്ധ്വി : പൊന്‍നിറം
ജലം : വെളുപ്പ്
തേജസ്സ് : ചുവപ്പ്
വായു : നീലം
ആകാശം : പുകയുടെ നിറം
പഞ്ചഭൂത ഉയിരെഴുത്ത്

പൃദ്ധ്വി : അകാരം
ജലത്തിന് : ഇകാരം
തേജസ്സിന് : ഉകാരം
വായുവിന് : എകാരം
ആകാശത്തിനു : ഒകാരംപഞ്ചഭൂത ഏകാക്ഷരം

പൃദ്ധ്വി : ലം
ജലത്തിന് : വം
തേജസ്സിന് : രം
വായുവിന് : യം
ആകാശത്തിനു : ഹംപഞ്ചഭൂത നമ്പരുകള്‍

പൃദ്ധ്വി : 11
ജലത്തിന് : 10
തേജസ്സിന് : 8
വായുവിന് : 19
ആകാശത്തിനു : 3

ആകെ -51

ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നാളുകള്‍ നോക്കി അവരവരുടെ നമ്പരുകളും നിറങ്ങളും മറ്റുള്ളവയും തിരഞ്ഞെടുക്കുക. വാഹനങ്ങളുടെ നമ്പര്‍, വീടി ന്‍റെ നിറം കല്ല്‌ വച്ച ആഭരണങ്ങള്‍ അണിയുമ്പോള്‍ ഒക്കെ ഈ കാര്യങ്ങള്‍ നോക്കാവുന്നതാണ്.

ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്പരുകളില്‍ എട്ടാണ്‌ നിങ്ങളുടെ നമ്പരെങ്കില്‍ മുഴുവന്‍ എട്ടുകളടങ്ങിയ നമ്പരോ അല്ലെങ്കില്‍ എട്ടില്‍ തുടങ്ങുന്നതോ അവസാനിക്കുന്നതോ ആയ നമ്പരുകള്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കാം.പഞ്ചാക്ഷര മന്ത്രം

panchaksharaപഞ്ചഭൂതങ്ങള്‍
സ്വന്തമാക്കൂ

പഞ്ചാക്ഷര മന്ത്രം

ഓം നഃമശിവായ

ഇവിടെ ഓം എന്നതിന്‍റെ അര്ത്ഥം പരമശിവം എന്നാണ്. മറ്റ് അഞ്ചക്ഷരങ്ങളിലും ഈശ്വരന്‍റെ ശക്തി അഞ്ചാണ്. ഈ അഞ്ചു ശക്തികളും പരമേശ്വരന്‍റെ അഞ്ചു മുഖങ്ങള്‍ ആണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഈ മന്ത്രം അറിഞ്ഞു ജപിച്ചാല്‍ ആത്മാക്കള്‍ക്ക് ഭോഗവും മോക്ഷവും പ്രാപിക്കുന്നതാണ്. ഇതില്‍,


ന:കാരം പൃദ്ധ്വി ബ്രഹ്മ ബീജവും

മകാരം ജലം വിഷ്ണു ബീജവും
ശികാരം തേജസ്സ് രുദ്ര ബീജവും
വകാരം വായു മഹേശ്വര ബീജവും
യകാരം ആകാശം സദാശിവ ബീജവും ആണ്.


പഞ്ചഭൂതങ്ങള്‍

Wednesday, November 25, 2009

Ayyappa-Songs-1

gangayaru_pirakkunnu.mp3
Shreekovilnada.mp3
Gaganalalo.mp3
Kanti_neeru_tudicheti.mp3
Makara_sankranthi.mp3
Prakruthi_prakruthi.mp3
Swamy_narpinchi.mp3
Swamy_aalinchu_geetam.mp3
aaidu_kondallo.mp3.mp3
ayyappa_saranam_ayyappa_saranam_anagana.mp3.mp3
hari_harasutana_saranam_ayyappa.mp3.mp3
manchi_dari_chupena.mp3.mp3
pancha_girula_pavana_murtheki.mp3.mp3
vignaswaruni_sodarudu.mp3.mp3
Aa Divya Naamam.mp3
Aana Kera Mala.mp3
Abhirama.mp3
Aezhazhikal.mp3
Ayyappa Saranam.mp3
Ee Mala Mukaleri.mp3
Kaattilundu.mp3
Kaliyuga Varada.mp3
Pambaa Nathi Oru.mp3
Pambayil Kuli.mp3
Rameshwaram.mp3
Saasthaave.mp3
Sathyamaaya.mp3
Swamiye Saranam.mp3
Saranam Harihara Suthane.mp3
Ayyappa Nin Meyyil.mp3
Swami Saranam.mp3
Ayyane Ponnayyane.mp3
Irumudiyathaniyum.mp3
Sheelichu Poyi Njan.mp3
Anayunne Ponnum Pandala.mp3
Kalliyuduthalum.mp3
Sree Ayyappa Suprabhatam.mp3
Anthakaripu.mp3
Maravairithan.mp3
Kattarulenam.mp3
Nammude Yatra.mp3
Snehattin.mp3
Pambe Nee Unaroo.mp3
Aayiram Swethaswa.mp3
Harivarasanam.mp3
Ee Malamukaleri Vazhum Ayyappa
01 - Manthramennal.mp3
02 - Udayasthamanangal.mp3
03 - Maalayittu.mp3
04 - Makaravilakku.mp3
05 - Swami Saranam.mp3
06 - Ayyappa Vigraham.mp3
07 - Azhuthayum Pambayum.mp3
08 - Neelunna Raavil.mp3
09 - Swami Vigraham.mp3
10 - Aabharanam.mp3
01.Saranam Tharoo Sakaleswara.mp3
02.Gangadhara Thanayan Nee.mp3
03.Ozhuki Varikayayi Pampa.mp3
04.Mizhineeru Pozhiyathe Kalikala.mp3
05.Malakalil Punya Mala Sabarimala.mp3
06.Sabari Nilaya Saranam Sree.mp3
07.Saranam Vilikal Ala Thalli.mp3
08.Sree Sabareeswaran Ayyappa.mp3
09.Vilikkumpol Vili Kelkkum Ayyan.mp3
10.Varu Varu Petta Thullan.mp3
01.Manikandan Vilayaadum.mp3
02.Kandu Kothi Theernnillallo.mp3
03.Pattilothukkuvan.mp3
04.Ayyappan Kalathakathu.mp3
05.Swamee Nin Nadayil.mp3
06.Ayyanu Thunayayi.mp3
07.Ayyappa Gaanathin.mp3
08.Poojakku Poovekum.mp3
09.Bhagavanu Hrudayam.mp3
10.Erumeliyil Akashathu Garudan.mp3

ക്ഷേത്രപ്രദിക്ഷിണം

എപ്രകാരമാണ് ക്ഷേത്രത്തെ പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കേണ്ടതെന്നു തത്വശാസ്ത്രത്തില്‍ പറയുന്നതു ഇപ്രകാരമാണ്.

ഏകം വിനായകേ കുര്യാല്‍
ദ്വേസൂര്യേതൃണിശങ്കരേ
ചത്വാരിദേവ്യാവിഷ്ണേനച
സപ്താശ്വത്ഥേപ്രദക്ഷിണം


അതായത് ഗണപതിക്ക്‌ ഒന്ന്. സൂര്യന് രണ്ട്. ശിവന് മൂന്നു. വിഷ്ണുവിനും ദേവിമാര്‍ക്കും നാല്. അരയാലിനു ഏഴു. ശാസ്താവ്, സുബ്രഹ്മണ്യന്‍, വെട്ടയ്ക്കൊരുമകന്‍ , നാഗങ്ങള്‍ എന്നീ ദേവതകള്‍ക്ക് മൂന്നു തവണ.

Saturday, November 21, 2009

Ayyappa-Songs

ഭക്തിഗാനങ്ങള്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ ശബരിമല കൂടുതല്‍


കൂടുതല്‍ പാട്ടുകള്‍

Harivarasanam
01. Harivarasanam.mp3
02. Harivarasanam.mp3
03. Harivarasanam.mp3
04. Harivarasanam.mp3
05. Harivarasanam.mp3
06. Harivarasanam.mp3
07. Harivarasanam.mp3
08.Harivarasanam Viswa Mohanam.mp3
09.Harivarasanam Viswa Mohanam.mp3
10. Harivarasanam.mp3
11. Harivarasanam-Jaya_Vijaya.MP3
12. Harivarasanam-Nithyashree_Mahadevan.mp3
13. Harivarasanam-P.Unnkrishnan.mp3
14. Harivarasanam-Jaya_Vijaya.mp3
15 -Harivarasanam - Unknown Artist .mp3


ayyapa suprabhaatham
ayyappa suprabhaatham-1.mp3
ayyappa suprabhatham-2.mp3


Aa Divya Namam
Aa Divya Naamam.mp3
Aana Kera Mala.mp3
Abhirama.mp3
Aezhazhikal.mp3
Ayyappa Saranam.mp3
Ee Mala Mukaleri.mp3
Kaattilundu.mp3
Kaliyuga Varada.mp3
Pambaa Nathi Oru.mp3
Pambayil Kuli.mp3
Rameshwaram.mp3
Saasthaave.mp3
Sathyamaaya.mp3
Swamiye Saranam.mp3


Sarana Theertham
Aadhi Moola Param Porulaam.mp3
Athikaloda Thandukal .mp3
Ayyappa Swami .mp3
Azhuthayilum Pambayilum .mp3
Karppoora Kinnam.mp3
Onnaam Thrippadi .mp3
Oru Manthram Thiru Manthram.mp3
Ushassukal Ambala Vaathil .mp3


Japamaala
001 Ayyane Ayyappa Swamiye.MP3
002 Manikandan Vazhunna.MP3
003 Pampayil Pirannu Veena.MP3
004 Thiruvaikkam Vaazhunna.MP3
005 Vanmalayil Vaanarulum.MP3
006 Karpoora Prabhakalil.MP3
007 Mandalamaasa Pularikalil.MP3
008 Thirunaama Keerthanam.MP3
009 Vandipperiyaarum Medum.MP3
010 Viswamakeyum Niranju.MP3


Poonkavanam
AyyappaAyyappa.mp3
AyyappaThinthakam.mp3
KarppooraDeepangal.mp3
ManikyaManimuthumaala.mp3
ManjanimaasamVannallo.mp3
Onkarapporulaakum.mp3
PonnayyanePoomoodaan.mp3
SabarimalayilSanthwanamalayil.mp3
SwameePonnuSwamee.mp3


Sharanamanjari
Athikaloda_Thandukal_.mp3
Ayyappa_Swami_.mp3
Karppoora_Kinnam.mp3
Onnaam_Thrippadi_.mp3
Oru_Manthram_Thiru_Manthram.mp3


Shabarimala
Kanniyayyappanaam_Njan_.mp3
Mala_mele.mp3
Mandalamaasamaay.mp3
Manikanda_swamikku.mp3
Onnam_padimel.mp3
Pambayilvaasa.mp3
Poovanathil_pattu_paadi.mp3
Sathyame_saranam.mp3
Tharaka_brahmam.mp3


Sannidhanam
Saranam_viliyude.mp3
Shabari_gireesha.mp3


Ente Kannikettu
Ayya Gireesha Padham Tharane.mp3
Ayyappa Nin Karunakal Thedi.mp3
Gangadharanude Makane.mp3
Kaananam Kakkanam.mp3
Kaliyugha Varadha.mp3
Manju Peyyum Maamalayam.mp3
Onnam Padiyonnu Thottu Vandichal.mp3
Oru Neram Kandu Thozhuvan.mp3
Sreedharma Shasthave Deva.mp3
Sreegnanayakanu Saghiyam.mp3


Ayyappa Swami Mahathyam
Chandike Prachandike.mp3
Dhanyoham.mp3
Kanivini Yerugani.mp3
Karimalavasuni.mp3
Maala dharaanam.mp3
Om Om Ayyappa.mp3
Slokam.mp3

കൂടുതല്‍ പാട്ടുകള്‍

Ayyappa-Photos

There was an error in this gadget
Related Posts with Thumbnails