നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങള്‍ക്ക് വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്‌, കൂടാതെ നിങ്ങള്ക്ക് ഈ ബ്ലോഗില്‍ എന്തെങ്കിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം എങ്കില്‍ ഞങ്ങളെ ഈ ഇമെയില്‍ വഴി ബന്ധപ്പെടുക info.hinduismonline@gmail.com. നിങ്ങളുടെ പേരോട് കൂടി തന്നെ ഈ ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും.

Tuesday, April 20, 2010

navagraha doshaഗൃഹദോഷ ശാന്തിക്ക് അതാതു ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഇഷ്ടനിറം അണിയുന്നത് ഉത്തമമാണ്.

മേടക്കൂറ് :- ചുവപ്പും മഞ്ഞയും.
ഇടവക്കൂറ് :- കറുപ്പ്, പച്ച, നീല, വെള്ള.
മിഥുനം :- പച്ച, വെള്ള.
കര്‍ക്കിടകം :- ചുവപ്പ്, മഞ്ഞ, ഇളംമഞ്ഞ, വെള്ള.
ചിങ്ങം :- ചുവപ്പ്, ഓറഞ്ച്, റോസ്.
കന്നി :- പച്ച, വെള്ള.
തുലാം :- കറുപ്പ്, നീല, പച്ച, വെള്ള.
വൃശ്ചികം :- ഇളംമഞ്ഞ, ചുവപ്പ്, മഞ്ഞ.
ധനു :- ചുവപ്പ്, മഞ്ഞ.
മകരം :- നീല, വെള്ള, കറുപ്പ്.
കുംഭം :- കറുപ്പ്, നീല, പച്ച.
മീനം :- മഞ്ഞ, ചുവപ്പ്, ക്രീം.

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails